คำถามที่พบบ่อย - ข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

ท่านไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งาน SECOM Smart Security ไปยังผู้อื่นได้ เนื่องจากระบบของท่านได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับท่านเพียงเท่านั้น และข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นสิทธิเฉพาะของท่านเพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขายอุปกรณ์ (ยกเว้น Control Panel) ต่อไปยังผู้อื่นที่ใช้บริการ SECOM Smart อยู่ได้
สัญญาขั้นต่ำคือ 1 ปี และสัญญาจะต่ออัตโนมัติทุก 1 ปี
เราจะคำนวณค่าบริการเดือนแรกเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ท่านใช้งานจริง
ค่าบริการเดือนสุดท้ายจะเรียกเก็บเต็มจำนวน และท่านจำเป็นที่จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30วันก่อนวันที่ท่านประสงค์จะยกเลิก
 • ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง : ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำเป็นจะต้องชำระให้เสร็จล่วงหน้าก่อนวันเข้าติดตั้งเป็นอย่างน้อย 3 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน : ค่าบริการรายเดือนจะต้องชำระล่วงหน้า 1 เดือน บริษัทจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังท่านทุกเดือน
ในกรณีที่ท่านวางแผนที่จะย้ายสถานที่ของท่านไปยังสถานที่ใหม่และยังประสงค์จะใช้บริการ SECOM Smart ต่อ ท่านจะต้องแจ้งมายังซีคอมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14วัน ก่อนวันย้ายออกจากสถานที่ปัจจุบัน และซีคอมจะเป็นผู้เข้าไปถอดอุปกรณ์จากสถานที่ปัจจุบันเพื่อย้ายไปติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานใหม่ที่สถานที่ใหม่ของท่าน กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าบริการรายเดือนที่ซีคอมเรียกเก็บจากท่านมีเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาบริการของเรา โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Cloud Server การพัฒนา Application และอื่นๆ
  บริการจากเราที่มีให้กับท่านประกอบไปด้วย
 • บริการเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.
 • Cloud Storage สำหรับบันทึกวิดีโอคลิป
 • การแจ้งเตือนแบบ Realtime / การแจ้งเตือน E-mail
 • Web Portal / Mobile App
 • Smart Business Report
 • Smart Features ทั้งหลาย เช่น ความสามารถจัดการสาขา / ความสามารถจัดการ User
 • Customer Support (กรณีที่ต้องการให้พนักงานซีคอมไปให้บริการยังสถานที่ของลูกค้าจะมีคิดค่าบริการต่างหาก)
เป็นต้น
ท่านสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจในภายหลังได้ กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน