คำถามที่พบบ่อย

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

ถ้าไฟดับ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังท่าน และตัว Control Panel จะสลับไปใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายใน ซึ่งหากแบตเตอรี่ชาร์ทไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้ได้นานประมาณ 7-8 ชั่วโมง ซึ่งถ้าในตอนนั้นระบบเปิดใช้งานอยู่ (Arm) เซ็นเซอร์ตามประตูหน้าต่าง เซ็นเซอร์ image sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะยังทำงานตามปกติเพื่อปกป้องสถานที่ของท่าน ซึ่งถ้ามีการบุกรุกเกิดขึ้น ระบบยังสามารถตรวจพบและไซเรนจะทำงานส่งเสียงแจ้งเตือนตามที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้ตามปกติ สำหรับกล้อง (รวมถึงกริ่งประตู หรือ Doorbell) จะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าไปดูภาพสดหรือบันทึกภาพใดๆ ได้ทั้งสิ้น เมื่อไฟฟ้ากลับมาทำงานตามปกติ Control Panel จะกลับมาทำงานสมบูรณ์ได้เองตามอัตโนมัติ และทำการชาร์ทแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
ถ้าหากระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา (รวมถึง Wi-Fi) กล้องจะไม่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าไปดูภาพสดได้ จนกว่าอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานตามปกติ แต่ถ้าท่านมีเครื่องบันทึกภาพ ระบบจะยังบันทึกภาพได้ตามปกติแต่จะไม่สามารถดูภาพสดได้ และสำหรับระบบ Alarm ภาพจาก image sensor หรือข้อมูลทั้งหลายจะไม่สามารถ Upload ขึ้นสู่ระบบได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านั้นจะยังถูกบันทึกอยู่ใน Control Panel และเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูก Upload ขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถควบคุมระบบจาก Application หรือ Web portal ได้ หากท่านต้องการเปิดหรือปิดระบบ (Arm / Disarm) จะต้องทำโดยตรงที่ตัว Control Panel (ผ่าน Keypad) และ Control Panel จะไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญทั้งหลายไปยังท่านได้ แต่ระบบจะยังสามารถทำงานได้เหมือนระบบ Alarm ยุคก่อนที่เมื่อเกิดเหตุไซเรนจะส่งสัญญาณเตือนเพียงเท่านั้น
ซีคอมสามารถติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มให้กับท่านได้ หรือท่านสามารถใช้ปลั๊กพ่วง แต่โปรดระวังอย่าให้ใครไปถอดปลั๊กออกระหว่างใช้งาน ท่านสามารถติดต่อซีคอมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ซีคอมจำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ใหม่ กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999
หากท่านประสงค์จะใช้ระบบ SECOM Smart Security มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือหลายสถานที่ ท่านจำเป็นต้องเลือกแพ็กเกจ “Smart Security Plus” ซึ่งมีความสามารถบริหารจัดการสาขา ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในการจัดการทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว
พนักงานของซีคอมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงภาพหรือวิดีโอของลูกค้าที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ระบบ SECOM Smart Security กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นของ SECOM ได้ แต่ท่านสามารถติดตั้งระบบ SECOM Smart Security ในสถานที่เดียวกับระบบอื่นได้ โดยบริหารจัดการแยกออกจากกัน
บริษัทยังไม่มีนโยบายเรื่องส่วนลด เนื่องจากราคาที่เรานำเสนอนั้นเป็นราคามาตรฐานที่คำนวณมาแล้วว่ามีความเหมาะสม
ท่านไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งาน SECOM Smart ไปยังผู้อื่นได้ เนื่องจากระบบของท่านได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับท่านเพียงเท่านั้น และข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นสิทธิเฉพาะของท่านเพียงผู้เดียว
สัญญาขั้นต่ำคือ 1 ปี และสัญญาจะต่ออัตโนมัติทุก 1 ปี
เราจะคำนวณค่าบริการเดือนแรกเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ท่านใช้งานจริง
ค่าบริการเดือนสุดท้ายจะเรียกเก็บเต็มจำนวน และท่านจำเป็นที่จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30วันก่อนวันที่ท่านประสงค์จะยกเลิก
  • ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง : ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำเป็นจะต้องชำระให้เสร็จล่วงหน้าก่อนวันเข้าติดตั้งเป็นอย่างน้อย 3 วัน
  • ค่าบริการรายเดือน : ค่าบริการรายเดือนจะต้องชำระล่วงหน้า 1 เดือน บริษัทจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังท่านทุกเดือน
ในกรณีที่ท่านวางแผนที่จะย้ายสถานที่ของท่านไปยังสถานที่ใหม่และยังประสงค์จะใช้บริการ SECOM Smart ต่อ ท่านจะต้องแจ้งมายังซีคอมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14วัน ก่อนวันย้ายออกจากสถานที่ปัจจุบัน และซีคอมจะเป็นผู้เข้าไปถอดอุปกรณ์จากสถานที่ปัจจุบันเพื่อย้ายไปติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานใหม่ที่สถานที่ใหม่ของท่าน กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่านจะยังได้รับการแจ้งเตือนบุกรุก เพราะซีคอมจะทำการตั้งค่าเบื้องต้นเอาไว้ให้แล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้ในภายหลังอย่างอิสระ ผ่านทาง Application หรือ Web portal
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงินได้ โดยติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999
ทิกเก็ต (Ticket) คือบริการรูปแบบหนึ่งสำหรับท่านใช้แจ้งปัญหามายังซีคอม ท่านสามารถออกทิกเก็ต (Ticket) ได้จากทั้ง Web portal หรือ Application โดยในขั้นตอนการออกทิกเก็ต (Ticket) ท่านสามารถระบุปัญหาที่ต้องการให้ซีคอมแก้ไขได้ และยังสามารถติดตามสถานะการแจ้งเรื่องดังกล่าวได้จาก Web portal
    วิธีการออกทิกเก็ต (Ticket) ผ่านทาง Web portal
  • login เข้า web portal www.secom.co.th/ss
  • clikc เลือก " ? " ที่อยู่ฝั่งขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก > Support Center > Create New Ticket > fill in the form
    วิธีการออกทิกเก็ต (Ticket) ผ่านทาง Application
  • login เข้า SECOM Smart Application จากนั้นไปที่เมนูแล้วเลือก > Support > Contact Us > Submit Help Ticket > กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้ง

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน