คำถามที่พบบ่อย - การติดตั้ง

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

ท่านจะยังได้รับการแจ้งเตือนบุกรุก เพราะซีคอมจะทำการตั้งค่าเบื้องต้นเอาไว้ให้แล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวได้ในภายหลังอย่างอิสระ ผ่านทาง Application หรือ Web portal
ซีคอมสามารถติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มให้กับท่านได้ หรือท่านสามารถใช้ปลั๊กพ่วง แต่โปรดระวังอย่าให้ใครไปถอดปลั๊กออกระหว่างใช้งาน ท่านสามารถติดต่อซีคอมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน