คำถามที่พบบ่อย - ค่าบริการ

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

ค่าบริการรายเดือนที่ซีคอมเรียกเก็บจากท่านมีเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาบริการของเรา โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Cloud Server การพัฒนา Application และอื่นๆ
  บริการจากเราที่มีให้กับท่านประกอบไปด้วย
 • บริการเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.
 • Cloud Storage สำหรับบันทึกวิดีโอคลิป
 • การแจ้งเตือนแบบ Realtime / การแจ้งเตือน E-mail
 • Web Portal / Mobile App
 • Smart Business Report
 • Smart Features ทั้งหลาย เช่น ความสามารถจัดการสาขา / ความสามารถจัดการ User
 • Customer Support (กรณีที่ต้องการให้พนักงานซีคอมไปให้บริการยังสถานที่ของลูกค้าจะมีคิดค่าบริการต่างหาก)
เป็นต้น
เราจะคำนวณค่าบริการเดือนแรกเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ท่านใช้งานจริง
ค่าบริการเดือนสุดท้ายจะเรียกเก็บเต็มจำนวน และท่านจำเป็นที่จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30วันก่อนวันที่ท่านประสงค์จะยกเลิก
 • ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง : ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำเป็นจะต้องชำระให้เสร็จล่วงหน้าก่อนวันเข้าติดตั้งเป็นอย่างน้อย 3 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน : ค่าบริการรายเดือนจะต้องชำระล่วงหน้า 1 เดือน บริษัทจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังท่านทุกเดือน
ค่าบริการรายเดือนจะเริ่มที่ 399บาทต่อเดือน ระบบ SECOM Smart Security เป็นระบบอัจฉริยะที่จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยที่ระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มอุปกรณ์ หรือเพิ่มความสามารถได้อย่างอิสระ ให้เหมาะสมกับประเภทหรือขนาดธุรกิจของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของท่าน

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน