คำถามที่พบบ่อย - แพ็กเกจ

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

หากท่านประสงค์จะใช้ระบบ SECOM Smart Security มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีหลายสาขาหรือหลายสถานที่ ท่านจำเป็นต้องเลือกแพ็กเกจ “Smart Security Plus” ซึ่งมีความสามารถบริหารจัดการสาขา ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในการจัดการทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่สามารถใช้ระบบ SECOM Smart Security กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นของ SECOM ได้ แต่ท่านสามารถติดตั้งระบบ SECOM Smart Security ในสถานที่เดียวกับระบบอื่นได้ โดยบริหารจัดการแยกออกจากกัน
บริษัทยังไม่มีนโยบายเรื่องส่วนลด เนื่องจากราคาที่เรานำเสนอนั้นเป็นราคามาตรฐานที่คำนวณมาแล้วว่ามีความเหมาะสม
จำนวนคลิปที่บันทึกได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านเลือก โดยจำนวนขั้นต่ำที่เราให้บริการคือ 500คลิปต่อเดือน เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกิจการของท่าน จำนวนคลิปที่สามารถบันทึกได้ต่อเดือนจะถูกใช้ร่วมกันกับกล้องทุกตัว เมื่อใดก็ตามที่จำนวนคลิปที่ถูกบันทึกเต็มตามจำนวนที่ท่านเลือกและท่านไม่ได้ตั้งค่าห้ามลบในคลิปนั้นๆ ระบบจะเริ่มบันทึกคลิปใหม่ทับคลิปเก่าตามลำดับ
ท่านจะต้องเลือกแพ็กเกจอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 แพ็กเกจที่เรามีให้บริการ จากนั้นท่านสามารถจะเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐานของแพ็กเกจนั้นได้อย่างอิสระ แล้วแต่ประเภทและขนาดของธุรกิจของท่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจในภายหลังได้ กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน