คำถามที่พบบ่อย - ปัญหาการใช้งาน

ถาม - ตอบ / ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการให้บริการ และ ข้อมูลระบบความปลอดภัยของ SECOM

ถ้าไฟดับ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังท่าน และตัว Control Panel จะสลับไปใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายใน ซึ่งหากแบตเตอรี่ชาร์ทไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้ได้นานประมาณ 7-8 ชั่วโมง ซึ่งถ้าในตอนนั้นระบบเปิดใช้งานอยู่ (Arm) เซ็นเซอร์ตามประตูหน้าต่าง เซ็นเซอร์ image sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะยังทำงานตามปกติเพื่อปกป้องสถานที่ของท่าน ซึ่งถ้ามีการบุกรุกเกิดขึ้น ระบบยังสามารถตรวจพบและไซเรนจะทำงานส่งเสียงแจ้งเตือนตามที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้ตามปกติ สำหรับกล้อง (รวมถึงกริ่งประตู หรือ Doorbell) จะไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าไปดูภาพสดหรือบันทึกภาพใดๆ ได้ทั้งสิ้น เมื่อไฟฟ้ากลับมาทำงานตามปกติ Control Panel จะกลับมาทำงานสมบูรณ์ได้เองตามอัตโนมัติ และทำการชาร์ทแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
ถ้าหากระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา (รวมถึง Wi-Fi) กล้องจะไม่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าไปดูภาพสดได้ จนกว่าอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานตามปกติ แต่ถ้าท่านมีเครื่องบันทึกภาพ ระบบจะยังบันทึกภาพได้ตามปกติแต่จะไม่สามารถดูภาพสดได้ และสำหรับระบบ Alarm ภาพจาก image sensor หรือข้อมูลทั้งหลายจะไม่สามารถ Upload ขึ้นสู่ระบบได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านั้นจะยังถูกบันทึกอยู่ใน Control Panel และเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูก Upload ขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถควบคุมระบบจาก Application หรือ Web portal ได้ หากท่านต้องการเปิดหรือปิดระบบ (Arm / Disarm) จะต้องทำโดยตรงที่ตัว Control Panel (ผ่าน Keypad) และ Control Panel จะไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญทั้งหลายไปยังท่านได้ แต่ระบบจะยังสามารถทำงานได้เหมือนระบบ Alarm ยุคก่อนที่เมื่อเกิดเหตุไซเรนจะส่งสัญญาณเตือนเพียงเท่านั้น
ซีคอมจำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ใหม่ กรุณาติดต่อที่เมล '[email protected]' หรือติดต่อ Customer Support หมายเลข 02-285-0999
ทิกเก็ต (Ticket) คือบริการรูปแบบหนึ่งสำหรับท่านใช้แจ้งปัญหามายังซีคอม ท่านสามารถออกทิกเก็ต (Ticket) ได้จากทั้ง Web portal หรือ Application โดยในขั้นตอนการออกทิกเก็ต (Ticket) ท่านสามารถระบุปัญหาที่ต้องการให้ซีคอมแก้ไขได้ และยังสามารถติดตามสถานะการแจ้งเรื่องดังกล่าวได้จาก Web portal
    วิธีการออกทิกเก็ต (Ticket) ผ่านทาง Web portal
  • login เข้า web portal www.secom.co.th/ss
  • clikc เลือก " ? " ที่อยู่ฝั่งขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก > Support Center > Create New Ticket > fill in the form
    วิธีการออกทิกเก็ต (Ticket) ผ่านทาง Application
  • login เข้า SECOM Smart Application จากนั้นไปที่เมนูแล้วเลือก > Support > Contact Us > Submit Help Ticket > กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้ง

แพ็กเกจระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่เลือกปรับได้ตามการใช้งาน